Sổ lệnh hiển thị độ sâu của thị trường hiện tại. "Độ sâu thị trường" đề cập đến khả năng thị trường giữ giá không thay đổi khi thực hiện các giao dịch lớn. Độ sâu nhìn thấy trong biểu đồ phản ánh ở các mức giá nhất định, có thể thấy rõ phác thảo thời gian thực của người mua và người bán trong sổ lệnh đang chờ thực hiện.

Giá màu đỏ đại diện cho giá bán, trong khi đó giá xanh lá đại diện cho giá mua.

Khối lượng (Size) thể hiện số lượng hợp đồng ở mức giá quy định, Total thể hiện số lượng hợp đồng tích lũy tương ứng.

Ví dụ

order_book.png

Giá chào bán tốt nhất hiện tại là 16,616.6 USDT và giá chào mua tốt nhất là 16,616.5 USDT. Nếu muốn giá Bitcoin tăng lên 16,616.7 USDT, thì thị trường phải mua tất cả 0.174 BTC với giá 16,616.6 USDT, đẩy giá Bitcoin lên tới 16,616.7 USDT.

Phương pháp theo dõi ở trên áp dụng tương tự cho các tỷ lệ hiển thị khác mà cặp giao dịch hỗ trợ hiển thị.

Vai trò của Sổ lệnh

  • Xác định mức độ biến động hiện tại của thị trường để mua và bán thông qua quy mô của các lệnh được đặt trong sổ lệnh. Nhìn chung, lệnh ủy thác mua càng lớn thì sự nhiệt tình mua càng cao và giá sẽ có xu hướng tăng cao hơn. Ngược lại, lệnh ủy thác bán càng lớn thì tâm lý bán ra càng cao và giá có khả năng giảm.
  • Xác định biến động giá thông qua chênh lệch giá của các lệnh ủy thác chờ.

Ví dụ

Bạn đã không thành công trong việc thực hiện mua (bán) ở một mức giá nhất định, nhưng bạn cũng có thể giao dịch ở mức giá khả dụng tiếp theo, do đó biến động giá là nhỏ. Nếu có sự khác biệt lớn, điều đó có nghĩa là có sự khác biệt lớn giữa giá của hai lệnh liền kề. Nếu có một lượng lớn giao dịch tại thời điểm này, biến động giá có thể xảy ra.

Lưu ý

Biểu đồ độ sâu thị trường biểu thị số lượng lệnh đang ủy thác chờ được thực hiện và có thể các trader sẽ hủy lệnh trước khi thực hiện. Vì vậy việc dự đoán xu hướng hoàn toàn theo biểu đồ độ sâu thị trường có thể không thực hiện được. Vậy nên, hãy luôn giao dịch một cách thận trọng và luôn luôn chịu trách nhiệm với bất cứ quyết định giao dịch nào.