Hủy niêm yết là gì?

Hủy niêm yết là việc loại bỏ một tài sản được niêm yết khỏi một sàn giao dịch. Việc hủy niêm yết có thể là tự nguyện – tức là do đội ngũ dự án khởi xướng – hoặc không tự nguyện. Việc hủy niêm yết thường xảy ra khi một dự án ngừng hoạt động, không còn đáp ứng các yêu cầu niêm yết trên sàn giao dịch, trải qua một đợt hard fork, chia hoặc gộp. Có rất nhiều yếu tố có thể dẫn đến quyết định hủy niêm yết một tài sản trên sàn giao dịch.

Khi một tài sản được thông báo hủy niêm yết, trader cần làm gì?

Khi một tài sản bị hủy niêm yết khỏi một sàn giao dịch, tất cả các cặp giao dịch của tài sản đó sẽ ngừng giao dịch và bị xóa khỏi nền tảng. Hệ thống sẽ đưa ra thông báo chính thức trước thời điểm ngừng giao dịch để thông báo cho người dùng. Các trader vẫn có thể tiến hành giao dịch cho đến thời điểm ngừng giao dịch.

Nếu bạn chọn giữ vị thế cho đến khi ngừng giao dịch, vị thế sẽ tự động tiến hành thanh toán và được đóng lại ở mức giá đánh dấu tại thời điểm ngừng giao dịch. Xin lưu ý, việc thanh toán tự động sẽ bị hệ thống tính phí giao dịch. Tất cả Lãi & Lỗ chưa được thực hiện được tính tại thời điểm thanh toán và chuyển đổi thành Lãi & Lỗ quyết toán, tính toán bằng giá đánh dấu tại thời điểm ngừng giao dịch

Bạn nên đóng tất cả các vị thế mở của tài sản bị hủy niêm yết trước thời điểm ngừng giao dịch để tránh tình huống thanh lý tự động hoặc phải chịu phí không mong muốn.