Quỹ Bảo hiểm là gì?

Quỹ Bảo hiểm là cơ chế an toàn bảo vệ các trader bị phá sản khỏi những tổn thất bất lợi và đảm bảo lợi nhuận của những trader chiến thắng được thanh toán đầy đủ. Mục đích chính của Quỹ Bảo hiểm đó là giảm khả năng phải sử dụng cơ chế Tự động hủy đòn bẩy (ADL). Khi thanh lý xảy ra, vị thế của các trader đối lập sẽ được tự động thanh lý để bù đắp cho vị thế của trader bị phá sản. Trong những tình huống này, các vị thế đối nghịch có lợi nhuận với đòn bẩy cao có khả năng không nhận đủ lợi nhuận mà đáng ra họ được nhận. Quỹ Bảo hiểm sẽ giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng tài sản thế chấp từ phí của người dùng không bị phá sản để bù đắp tổn thất cho người dùng bị phá sản (tài khoản số dư âm) và đảm bảo đầy đủ lợi nhuận cho những trader có vị thế đối nghịch. Nếu quỹ bảo hiểm không đủ, ADL sẽ được kích hoạt.

Quỹ Bảo hiểm hoạt động như thế nào?

Trong quá trình thanh lý, số dư của quỹ bảo hiểm sẽ tăng/giảm tùy thuộc vào chênh lệch giá giữa Giá giao dịch cuối cùng và giá phá sản của vị thế được thanh lý đó.

  • Khi việc thanh lý có thể được thực hiện trên thị trường với mức giá tốt hơn giá phá sản, số tiền ký quỹ còn lại sẽ được bổ sung vào Quỹ Bảo hiểm.
  • Ngược lại, khi Giá giao dịch cuối cùng tệ hơn giá phá sản, tổn thất sẽ được Quỹ bảo hiểm chi trả, đưa số dư tài khoản về 0.

Ví dụ

Trader A mở một vị thế Long với cặp giao dịch BTCUSDT. Giá thanh lý của vị thế là USD 7,000, giá phá sản là USD 6,950. Khi Giá đánh dấu (Mark Price) về mức USD 7,000, vị thế sẽ bị thanh lý.

Nếu vị thế có thể được thanh lý ở bất cứ giá nào tốt hơn USD 6,950, giả sử là USD 6,990, phần ký quỹ còn lại sẽ được bổ sung vào Quỹ Bảo hiểm.

Nếu vị thế phải thanh lý ở mức giá tệ hơn USD 6,950, giả sử là USD 6,930, Quỹ Bảo hiểm sẽ được sử dụng để bù đắp tổn thất cho trader.

Số dư của Quỹ Bảo hiểm

Các trader hoàn toàn có thể kiểm tra số dư của Quỹ bảo hiểm trên website chính thức của chúng tôi. Bất kỳ ai và bất kỳ lúc nào cũng có thể kiểm tra số dư này. Chúng tôi đảm bảo hệ thống hoạt động một cách vô cùng minh bạch.

Quỹ bảo hiểm cạn kiệt thì sao?

Nếu Quỹ Bảo hiểm không đủ để trang trải khoảng cách giữa Giá giao dịch cuối cùng và giá phá sản, các khoản lỗ hợp đồng sẽ được hệ thống ADL tiếp nhận và được các nhà giao dịch trên nền tảng hấp thụ.