Tính toán chi phí Funding

CÔNG THỨC

Phí Funding = Kích thước lệnh * Funding Rate

Kích thước lệnh = Quy mô vị thế * Giá đánh dấu (Mark Price)

Ví dụ

Trader A nắm giữ vị thế Long 10 BTC, Giá đánh dấu (Mark Price) hiện tại là 8,000 USDT tại thời gian kết toán Funding với Funding Rate là 0.2%

Đầu tiên, hãy tính toán Giá trị vị thế:

Giá trị vị thế = 10 * 8000 = 80000 USDT

→ Phí Funding = 80000 * 0.2% = 160 USDT

Vì Funding Rate dương (0.2%) nên những người nắm giữ vị thế Long (Mua) phải trả tiền cho những người nắm giữ vị thế Short (Bán). Do đó, Trader A phải trả phí Funding là 160 USDT và một người nắm giữ vị thế Short với cùng quy mô sẽ nhận được 160 USDT

Thông báo quan trọng và Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Funding là cơ chế chính để đảm bảo Giá gần nhất (Last Price) của ONUS Pro luôn được neo vào giá Spot toàn cầu.

  • Phí Funding được trao đổi trực tiếp giữa những người nắm giữ vị thế Long với những người nắm giữ vị thế Short vào cuối mỗi khoảng thời gian kết toán*. Lấy ví dụ khoảng thời gian trên là 8 giờ, phí Funding sẽ được kết toán vào lúc 16:00 UTC, 00:00 UTC và 08:00 UTC.
  • Khi Funding Rate dương, những người nắm giữ vị thế Long sẽ trả tiền phí cho những người nắm giữ vị thế Short. Tương tự như vậy, khi Funding Rate âm, những người nắm giữ vị thế Short sẽ thanh toán cho những người nắm giữ vị thế Long.
  • Trader sẽ trả hoặc nhận được phí Funding nếu họ nắm giữ vị thế tại thời điểm kết toán Funding.
  • Nếu các vị thế được đóng hoàn toàn trước khi thời điểm kết toán diễn ra thì trader sẽ không phải thanh toán hoặc được nhận phí Funding.
  • Phí Funding được tính sẽ được khấu trừ từ số dư khả dụng của trader. Trong trường hợp nhà giao dịch không có đủ số dư khả dụng, phí Funding sẽ được khấu trừ khỏi ký quỹ vị thế và giá thanh lý của vị thế sẽ nghiêng gần về giá đánh dấu hơn, từ đó nguy cơ thanh lý sẽ tăng lên.

*Với mỗi cặp giao dịch sẽ có khoảng thời gian kết toán Funding riêng biệt và ONUS Pro có thể điều chỉnh khoảng thời gian trên dựa theo tình hình thực tế của thị trường khi đang có chênh lệch đáng kể giữa Giá gần nhất (Last Price) và Giá đánh dấu (Mark Price) mà không cần thông báo trước.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Do sự phức tạp của việc tính toán và giải quyết phí Funding, hệ thống có thể sẽ cần vài giây để hoàn thành tất cả việc trao đổi phí Funding giữa những người mua và người bán trên nền tảng. Vậy nên, xin hãy lưu ý rằng:

  • Mở/đóng một vị thế trong vòng +-1 phút tính từ thời điểm kết toán Funding (Dựa trên điều kiện thị trường thực tế, các con số có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Chúng tôi sẽ cố gắng giữ con số trên nhỏ nhất có thể) trước và sau dấu thời gian kết toán Funding không đảm bảo vị thế của trader sẽ không nhận/trả phí Funding theo Funding Rate đã được chốt để kết toán.

Xin lưu ý rằng ONUS Pro sẽ KHÔNG cung cấp bất kỳ khoản bồi thường nào cho những trường hợp như vậy vì các trader đã hoàn tất việc trả/nhận phí Funding theo quy mô vị thế và Funding Rate tương ứng.