Funding Rate là gì?

Funding Rate là những khoản thanh toán định kỳ cho những trader Long hoặc Short dựa trên sự chênh lệch giữa giá thị trường Spot và giá thị trường Hợp đồng tương lai vĩnh cửu. Do đó, tùy thuộc vào các vị thế đang mở vào thời điểm quyết toán Funding, các trader sẽ tiến hành thanh toán hoặc nhận phí Funding.

Trong thị trường có xu hướng tăng giá, Funding Rate thường là dương và có xu hướng tăng theo thời gian. Trong tình huống này, các trader có vị thế Long sẽ trả phí Funding cho các trader có vị thế đối lập. Ngược lại khi thị trường có xu hướng giảm giá, Funding Rate thường là âm và có xu hướng giảm dần theo thời gian. Trong tình huống này, các trader có vị thế Short sẽ phải trả phí Funding cho các trader có vị thế đối lập.

Tại sao Funding Rate lại là một chỉ số quan trọng?

Funding Rate chủ yếu được sử dụng để buộc giá của Hợp đồng tương lai vĩnh cửu và giá Spot của tài sản cơ sở phải hội tụ.

Không giống như Hợp đồng tương lai truyền thống, Hợp đồng tương lai vĩnh cửu không có ngày hết hạn. Do đó các trader có thể giữ các vị thế mãi mãi trừ khi các vị thế này bị thanh lý. Do đó, giao dịch Hợp đồng tương lai vĩnh cửu rất giống với các cặp giao dịch trong thị trường Spot.

Vì vậy, các sàn giao dịch tiền điện tử đã tạo ra một cơ chế để đảm bảo rằng giá cả của thị trường Hợp đồng tương lai vĩnh cửu tiệm cận với thị trường Spot. Cơ chế này gọi là Funding Rate.

Làm thế nào để tính toán Funding Rate?

Funding Rate bao gồm 2 phần: Lãi suất (Interest Rate) và Premium Index.

ONUS Pro tính toán Lãi suất (I) và Premium Index (P) mỗi phút, sau đó thực hiện N*-Giờ-Giá-trung bình-trọng số theo thời gian (TWAP) trên chuỗi tỷ lệ phút. Funding Rate được tính toán tiếp theo với N*- Tỷ lệ lãi suất theo giờ và N*- Hour premium / discount component.  Giá trị điều tiết A +/- 0,05% cũng được thêm vào

N* = Khoảng thời gian kết toán Funding. Nếu việc kết toán Funding xảy ra sau mỗi 8 giờ, N = 8. Và nếu việc kết toán Funding xảy ra sau mỗi 1 giờ thì N = 1.

CÔNG THỨC

Funding Rate (F) = Premium Index (P) + clamp (Interest Rate (I) − Premium Index (P), 0.05%, −0.05%)

Do đó, nếu (I – P) nằm trong khoảng +/- 0.05% thì F = P + (I – P). Nói cách khác, Funding Rate sẽ bằng với Lãi suất (I).

Funding Rate được tính toán này sau đó được áp dụng cho giá trị vị thế của trader để xác định phí Funding sẽ phải thanh toán hoặc được nhận tại thời điểm kết toán Funding.

Những yếu tố ảnh hưởng đến Funding Rate và những thông tin bổ sung

Lãi suất (I)

CÔNG THỨC

Lãi suất (I) = [ABS (Interest Quote Index − Interest Base Index)]/Funding Interval

  • Interest Quote Index = Lãi suất vay đồng tiền định giá.
  • Intersest Base Index = Lãi suất vay đồng tiền cơ sở.
  • Funding Interval = 24 / Thời gian kết toán Funding.

Lấy hợp đồng BTCUSDT làm ví dụ

Mỗi hợp đồng được giao dịch trên ONUS Pro bao gồm một loại tiền tệ cơ sở, chẳng hạn như USDT và một loại tiền tệ được định giá, chẳng hạn như BTC. Lãi suất là một chức năng của sự khác biệt về lãi suất giữa hai loại tiền tệ này. Trong trường hợp này, đây là sự khác biệt giữa chi phí vay của USDT và BTC.

Ta có:

Funding Interval = 24 / 8 = 3 (Với trường hợp phí Funding được kết toán mỗi 8 giờ)

Interest Quote Index = 0.03 %

Interest Base Index = 0.06%

Dựa theo công thức ở trên:

Lãi suất (I) = [ABS (0.03% - 0.06%] / 3 = 0.01%

Premium Index (P)

Hợp đồng vĩnh cửu có thể được giao dịch ở mức giá cao hơn hoặc thấp hơn so với Giá tham chiếu (Mark Price). Trong tình huống này, một chỉ số Premium Index sẽ được sử dụng để tăng hoặc giảm Funding Rate tiếp theo để phù hợp với mức độ giao dịch hợp đồng.

CÔNG THỨC

Premium Index = [Max (0, Impact Bid Price - Index Price) - Max (0, Index Price - Impact Ask Price) / Index Price

Impact Bid Price = Giá thực hiện trung bình để thực hiện biên độ tác động đáng chú ý của phía Bid.

Impact Ask Price = Giá thực hiện trung bình để thực hiện biên độ tác động đáng chú ý của phía Ask.

Biên độ tác động đáng chú ý là khái niệm có sẵn để giao dịch với một số tiền ký quỹ nhất định. Nó được sử dụng để xác định độ sâu trong sổ lệnh từ đó đo lường Impact Bid Price hoặc Impact Ask Price.