Tổng quan về cơ chế Tự động hủy đòn bẩy (ADL)

Trong trường hợp thanh lý, khi vị thế không thể được thanh lý ở mức giá tốt hơn giá phá sản và Quỹ bảo hiểm không đủ để bù đắp tổn thất hợp đồng, hệ thống ADL của ONUS Pro sẽ tự động hủy bỏ vị thế đối lập khỏi trader được hệ thống chọn.

Những điểm chính của quy trình Tự động hủy đòn bẩy (ADL)

 • Trader có thứ hạng cao nhất trong hệ thống sẽ được lựa chọn để tiến hành quy trình Tự động hủy đòn bẩy (ADL).
 • Xếp hạng của các trader mà quy trình Tự động hủy đòn bẩy (ADL) dựa vào được tính theo thứ tự lợi nhuận cao nhất và hiệu quả sử dụng đòn bẩy cao nhất.
 • Vị thế của trader được chọn sẽ phải đối nghịch với lệnh bị hệ thống thanh lý. Vị thế được chọn sẽ được đóng ở mức giá phá sản của lệnh bị thanh lý.
 • Phí Maker sẽ được tính cho vị thế được chọn. Lệnh bị thanh lý sẽ được tính phí Taker.
 • Trader được tự do mở vị thế mới, tiếp tục tham gia thị trường.

Xếp hạng ưu tiên của cơ chế ADL

Tính toán xếp hạng ưu tiên

Thứ tự ưu tiên được tính dựa trên lợi nhuận của vị thế và đòn bẩy được sử dụng. Các trader có lợi đòn bẩy và lợi nhuận cao hơn sẽ bị cơ chế Tự động hủy đòn bẩy (ADL) chọn trước.

CÔNG THỨC

Xếp hạng = PNL Percentage * Effective Leverage  (if PNL percentage > 0)

                 = PNL Percentage / Effective Leverage  (if PNL percentage < 0)

Effective Leverage: Hiệu quả sử dụng đòn bẩy = abs(Mark Value) / (Mark Value - Bankrupt Value)

P&L percentage: Lãi & Lỗ theo tỷ lệ phần trăm = (Mark Value - Avg Entry Value) / abs(Avg Entry Value)

Mark Value: Kích thước lệnh tính theo Giá đánh dấu (Mark Price)

Bankrupt Value: Kích thước lệnh tính theo Giá phá sản (Bankruptcy Price)

Avg Entry Value: Kích thước lệnh tính theo Trung bình Giá mở vị thế

Ví dụ

Trader mở vị thế Long 0.6315 BTC tại giá 7,890.08 USD, sử dụng đòn bẩy 50x. Giá thanh lý của vị thế này là 7,773.5 USD

Trước tiên, hãy cùng tính toán Giá phá sản của vị thế.

Áp dụng công thức dành cho vị thế Long:

Giá phả sản với vị thế Long = [Giá mở vị thế * (Đòn bẩy sử dụng – 1)] / Đòn bẩy sử dụng

= (7890.08 * 49) / 50 ≈ 7732.278

Giả sử hệ thống không thể thanh lý vị thế này ở mức giá tốt hơn 7732.278 (Giá phá sản) và số dư trong Quỹ bảo hiểm không đủ đề bù đắp tổn thất của hợp đồng này, cơ chế ADL sẽ được sử dụng để tiếp quản quy trình.

Giả sử có 6 vị thế Short (Bán) trên sàn giao dịch, trader có thứ hạng cao nhất trong hệ thống sẽ được chọn để tiến hành hủy đòn bẩy trước. Xếp hạng được tính theo thứ tự lợi nhuận cao nhất và sử dụng đòn bẩy hiệu quả nhất. Lệnh đối lập của trader được chọn sẽ được hủy bỏ ở mức giá phá sản của lệnh đã thanh lý.

Traders với vị thế Short hiện tại

Quy mô vị thế Short

Xếp hạng

Phần trăm tương ứng

Trader A

0.697

6

20%

Trader B

0.3168

5

40%

Trader C

0.2534

4

60%

Trader D

0.38

3

60%

Trader E

0.2534

2

80%

Trader F

0.6315

1

100%

Nhìn vào bảng, chúng ta có thể thấy rằng trader A có xếp hạng ADL cao nhất. Trader A sẽ được chọn để đóng vị thế với quy mô 0.6315 BTC tại giá 7,735.5 (Mức giá phá sản của lệnh đối nghịch bị thanh lý). 0.0655 BTC vị thế còn lại vẫn tiếp tục được mở và vị thế này sẽ được tự động đóng lại do sau đó trader A sẽ sử dụng cùng một khoản ký quỹ trong khi vị thế mà A nắm giữ có giá trị ít hơn. Sau này, xếp hạng của A có thể không còn đứng đầu nữa.

Trong một kịch bản khác, nếu có 1 BTC bị tiến hành thanh lý, vị thế của trader A và B sẽ được chọn.

Phí Maker sẽ được tính cho vị thế của các trader được chọn. Phí Taker sẽ được tính cho các vị thế đã thanh lý.

Lưu ý

 • Khi sử dụng chế độ Ký quỹ cô lập (Isolated Margin), vị thế riêng lẻ có nguy cơ bị chọn bởi cơ chế ADL
 • Khi sử dụng chế độ Ký quỹ chéo (Cross Margin), các vị thế được phòng hộ hoàn toàn sẽ không bị chọn để áp dụng cơ chế ADL. Đối với các vị thế không được phòng hộ hoàn toàn, chỉ những quy mô vị thế không được phòng hộ mới có thể bị chọn để áp dụng cơ chế ADL. Phần vị thế được phòng hộ hoàn toàn sẽ không bị ảnh hưởng.

Làm thế nào để quản lý xếp hạng ADL của mình?

 • ADL là cơ chế chỉ được kích hoạt khi không có đủ tiền trong Quỹ bảo hiểm để tranh trải đầy đủ tổn thất của vị thế đã bị thanh lý. Điều này có nghĩa là miễn Quỹ bảo hiểm còn đáng kể thì khả năng cơ chế ADL phải can thiệp cũng sẽ được giảm thiểu. Do đó, hãy luôn kiểm tra số dư trong Quỹ bảo hiểm trước và trong khi mở vị thế để giảm thiểu rủi ro đáng tiếc của cơ chế ADL.
 • Các trader có thể quản lý khả năng vị thế của mình được cơ chế ADL chọn bằng cách hạ thấp đòn bẩy hoặc đóng một phần vị thế đang có lợi nhuận của mình.
 • Giảm đòn bẩy sẽ làm giảm xếp hạng ADL theo thời gian thực.
 • Việc đóng một phần vị thế không làm giảm xếp hạng ADL của bạn. Việc đóng một phần vị thế giúp giảm quy mô vị thế phải chịu rủi ro của cơ chế ADL.
 • Nếu việc đóng một phần vị thế không làm giảm đi sự lo lắng của bạn, hãy cân nhắc xem xét đến việc đóng toàn bộ vị thế để không phải chịu rủi ro mà cơ chế ADL có thể mang đến.