Giới thiệu về Lệnh Chỉ giảm

Có sẵn dưới dạng tùy chọn bổ sung để giới hạn các lệnh, các Lệnh chỉ giảm (Reduce Only Order) giúp giảm quy mô vị thế của bạn bằng cách tự động giảm hoặc điều chỉnh quy mô hợp đồng của Lệnh giới hạn của bạn để phù hợp với quy mô hợp đồng của vị thế mở. Điều này đảm bảo rằng quy mô hợp đồng của bạn sẽ không bị tăng lên ngoài ý muốn.

Ý nghĩa chính của Lệnh Chỉ Giảm với việc giao dịch

Bằng cách lựa chọn tùy chọn Chỉ giảm với lệnh giới hạn của mình, trader có thể đảm bảo lệnh giới hạn được đặt để chốt lãi sẽ không được thực hiện ngoài ý muốn như một vị thế mở ở hướng ngược lại so với vị thế gốc trong trường hợp vị thế gốc đã bị đóng, ngưng hoạt động hoặc bị thanh lý.

Ví dụ

Trader A hiện đang nắm giữ hợp đồng Long (Mua) 1 BTC thông qua hợp đồng BTCUSDT tại giá 5,000 USDT và đồng thời đặt lệnh cắt lỗ ở mức giá 4,800 USDT. Ngoài ra, Trader A muốn đặt lệnh chốt lời/chốt lời một phần với giá giới hạn được đặt là 5,200 USDT. Sẽ có 2 trường hợp xảy ra với lệnh chốt lời của Trader A khi chọn và không chọn tùy chọn Chỉ giảm.

  • Không lựa chọn tùy chọn Chỉ giảm

Nếu Giá đánh dấu (Mark Price) kích hoạt lệnh cắt lỗ của vị thế trước sau đó tiếp tục tăng trở lại mức 5,200 USDT thì lệnh chốt lời mà Trader A đã đặt từ trước có thể được thực hiện, khiến cho Trader A đặt một vị thế Short (Bán) ngoài ý muốn ở mức giá 5,200 USDT.

  • Sử dụng tùy chọn Chỉ giảm

Nếu Giá gần nhất (Last Price) kích hoạt lệnh cắt lỗ của vị thế trước thì lệnh chốt lời mà Trader A đặt ở mức 5,200 USDT sẽ tự động bị hủy, do đó đảm bảo lệnh không được thực hiện để tránh việc mở vị thế ngoài ý muốn có thể được thực hiện trong tương lai.