Một trong những câu hỏi phổ biến nhất từ các trader là “Lệnh Maker và Lệnh Taker là gì?”. Các trader có thể nhận thấy rằng phí Taker luôn cao hơn phí Maker. Bảng dưới đây cho thấy sự khác biệt giữa lệnh Marker và lệnh Taker. 

 

Maker Order

Taker Order

Định nghĩa

Các lệnh được thêm vào sổ lệnh, lấp đầy thanh khoản và tăng độ sâu cho thị trường bên trong sổ lệnh trước khi được thực hiện

Các lệnh được thực hiện ngay lập tức bằng cách lấy thanh khoản ra khỏi sổ lệnh

Phí giao dịch

0.02%

0.04%

Các hình thức đặt lệnh

Chỉ các lệnh giới hạn (Limit Order)

Có thể là lệnh thị trường (Market Order) hoặc lệnh giới hạn (Limit Order)

Điều này ảnh hưởng đến giao dịch như thế nào? Cùng xem ví dụ dưới đây.

Sử dụng Hợp đồng tương lai vĩnh cửu BTCUSDT làm ví dụ.

Cặp giao dịch

BTCUSDT

Quy mô vị thế

2 BTC

Hướng giao dịch

Long (Mua)

Giá mở vị thế

USD 60,000

Giá đóng vị thế

USD 61,000

Trader A: Mở và đóng vị thế thông qua lệnh Maker hai chiều

Phí mở vị thế

2 * 60000 * 0.02% = 24 USDT

Phí đóng vị thế

2 * 61000 * 0.02% = 24.4 USDT

Lợi nhuận chưa ghi nhận
(Chưa bao gồm phí)

2 * (61000 – 60000) = 2000 USDT

Lợi nhuận kết toán

2000 – 24 – 24.4 = 1951.6 USDT

Trader B: Mở và đóng vị thế thông qua lệnh Taker hai chiều

Phí mở vị thế

2 * 60000 * 0.04% = 48 USDT

Phí đóng vị thế

2 * 61000 * 0.04% = 48.8 USDT

Lợi nhuận chưa ghi nhận
(Chưa bao gồm phí)

2 * (61000 – 60000) = 2000 USDT

Lợi nhuận kết toán

2000 – 48 – 48.8 = 1903.2 USDT

Từ ví dụ trên, ta có thể thấy Trader A phải trả phí giao dịch thấp hơn Trader B

Để đặt lệnh Maker, các Trader cần làm như sau

  • Sử dụng hình thức đặt lệnh Limit Order
  • Sử dụng hình thức đặt lệnh Post Only
  • Đặt lệnh Limit Order của bạn ở mức giá tốt hơn giá thị trường hiện tại: Đối với vị thế Long (Mua): Thấp hơn giá chào bán (Ask Price) tốt nhất. Đối với vị thế Short (Bán): Cao hơn giá chào mua (Bid Price) tốt nhất.

Lưu ý

Nếu lệnh Limit Order của bạn được khớp ngay lập tức, chúng sẽ được coi là một lệnh Taker và bạn sẽ phải chịu phí Taker.