Giới thiệu về lệnh Post Only

Có sẵn dưới dạng tùy chọn bổ sung cho Lệnh giới hạn hoặc Lệnh giới hạn có điều kiện, Lệnh Post Only đảm bảo nghiêm ngặt rằng Lệnh giới hạn của bạn sẽ được đưa vào sổ lệnh và từ đó trả phí giao dịch thấp hơn do bạn sẽ phải trả phí Maker thay vì phí Taker. Khi chọn tùy chọn này, hệ thống sẽ tự động hủy lệnh giới hạn, nếu phát hiện sẽ thực hiện ngay khi đặt lệnh.

Ý nghĩa chính của lệnh Post Only với việc giao dịch

Bằng cách chọn tùy chọn Post Only với các Lệnh giới hạn, các Trader có thể đảm bảo rằng Lệnh giới hạn của họ sẽ được đưa vào sổ lệnh do đó họ sẽ phải trả ít phí giao dịch hơn khi lệnh được thực hiện. Điều này giúp các Trader kiểm soát phí giao dịch của mình, một trong những khía cạnh rất nhạy cảm đối với các Trader có khối lượng giao dịch lớn hoặc Trader sử dụng phương pháp giao dịch scalp, thực hiện rất nhiều giao dịch trong ngày.

Ví dụ

Trong trường hợp thị trường có biến động mạnh (giả sử thị trường đang bán phá giá), Trader A tiến hành đặt lệnh Long (Mua) 20 BTC ở mức giá 9,000 USDT và giá chào bán tốt nhất hiện tại được hiển thị trong sổ lệnh là 9,001 USDT nhưng nhanh chóng chuyển sang 8,995 USDT khi lệnh giới hạn cuối cùng được đặt. Sau đây là 2 trường hợp đối với Trader A khi chọn hoặc không chọn tùy chọn Post Only.

  • Không lựa chọn tùy chọn Post Only

Vì giá chào bán tốt nhất đã chuyển sang mức giá tốt hơn (8,995 USDT) so với giá giới hạn của lệnh (9,000 USDT), hệ thống sẽ ngay lập tức thực hiện Lệnh giới hạn (Limit Order) dưới dạng Lệnh thị trường (Market Order) và thực hiện nó từ giá chào bán tốt nhất hiện có cho đến 9,000 USDT. Điều này có thể sẽ vô tình khiến Trader A phải trả phí cao hơn do phải chịu phí Taker trong khi mong muốn của Trader A ban đầu là sẽ chỉ phải trả phí Maker.

  • Có sử dụng tùy chọn Post Only

Vì mức giá chào bán đã được chuyển sang mức giá tốt hơn (8,995 USDT) so với giá giới hạn của lệnh do Trader A đặt mua (9,000 USDT) dẫn đến việc thực hiện lệnh ngay lập tức, hệ thống sẽ tự động hủy Lệnh giới hạn này do không thể thêm được lệnh này vào sổ lệnh. Điều đó có nghĩa rằng Trader A sẽ không phải trả mức phí giao dịch cao hơn mong muốn ban đầu (Phí Maker).