ONUS Pro cung cấp cho người dùng Hợp đồng tương lai vĩnh cửu ký quỹ bằng VNDC

Các đặc điểm chính

  • Thanh toán bằng tài sản được neo giá với VND: Các hợp đồng được định giá và thanh toán bằng VNDC. Để tránh việc tỷ giá thay đổi bất ngờ gây khó khăn, hay thậm chí tổn thất cho người dùng, ONUS Pro sẽ cố định tỷ giá giữa VNDC và USDT ở mức 24.000 VNDC / 1 USDT. Tỷ giá này được sử dụng trong việc tính toán Giá chỉ số cho Hợp đồng và có thể được thay đổi bởi đội ngũ ONUS Pro đồng thời sẽ được thông báo cụ thể tới tất cả người dùng nếu thay đổi xảy ra.
  • Thời hạn: Vĩnh cửu.
  • Quy tắc định giá: Mỗi hợp đồng tương lai quy định số lượng tài sản cơ sở sẽ được giao cho một hợp đồng duy nhất, còn được gọi là "Đơn vị hợp đồng". Ví dụ: Hợp đồng tương lai BTCVNDC, ETHVNDC, SOLVNDC,… chỉ đại diện cho một đơn vị tài sản cơ bản của hợp đồng, tương tự như thị trường giao ngay.

Ưu điểm của Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng VNDC

Một trong những lợi ích của việc thế chấp cũng như thanh toán bằng VNDC là bạn có thể dễ dàng tính toán lợi nhuận của mình bằng tiền pháp định, điều này làm cho các Hợp đồng ký quỹ bằng VNDC trở nên trực quan hơn. Ví dụ: Khi bạn kiếm được lợi nhuận 500,000 VNDC, bạn có thể biết rằng bạn đang kiếm được khoảng 500,000 VND vì giá trị của 1 VNDC được chốt bằng 1 VND.

Ngoài ra, việc chỉ sử dụng 1 loại tài sản làm đồng tiền thanh toán chung cũng giúp bạn tiến hành giao dịch một cách linh hoạt hơn. Bạn chỉ cần VNDC để thanh toán cho các hợp đồng tương lai khác nhau (BTC, ETH,…). Bằng cách đó, bạn không phải mua các token cơ sở khác để làm ký quỹ cho các vị thế của mình. Do đó, bạn sẽ không phải chịu phí quá cao vì không cần chuyển đổi từ các token khác sang VNDC khi giao dịch bằng VNDC.

Trong thời kỳ biến động giá cao, hợp đồng tương lai ký quỹ VNDC có thể giúp giảm rủi ro biến động giá lớn vì bạn không cần phải lo lắng về việc bảo hiểm rủi ro cho tài sản cơ bản mà bạn đang sở hữu, vì chúng là stablecoin, được neo giá với VND.