Trong bất kỳ hợp đồng giao dịch nào, một trong những điều quan trọng nhất là bạn phải hiểu cách tính toán Lợi nhuận & Thua lỗ trước khi tiến hành giao dịch. Theo thứ tự tuần tự, các trader cần hiểu rõ các biến số sau để tính toán chính xác Lợi nhuận & Thua lỗ của mình.

Trung bình giá mở vị thế

Tại ONUS Pro, bất cứ khi nào trader thêm vào vị thế của mình thông qua các lệnh đặt hàng mới , trung bình giá mở vị thế sẽ thay đổi.

CÔNG THỨC

Trung bình giá mở vị thế = Giá trị của vị thế theo USDT / Quy mô của vị thế.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập bài viết: “ Cách tính toán trung bình Giá mở vị thế” của chúng tôi.

Lãi & Lỗ chưa được thực hiện

Một khi lệnh được khớp thành công và vị thế được mở, Lãi & Lỗ chưa được thực hiện sẽ được hiển thị theo thời gian thực bên trong tab Vị thế.

Tùy thuộc vào hướng giao dịch mà bạn thực hiện,  công thức được sử dụng để tính toán Lãi & Lỗ chưa được thực hiện cũng sẽ khác nhau.

Đối với vị thế Mua (Long)

CÔNG THỨC

Lãi & Lỗ chưa được thực hiện = Quy mô của vị thế * (Giá đánh dấu – Giá mở vị thế)

Ví dụ

Trader A mở một vị thế Long với quy mô 0.2 BTC tại giá 7,000 USDT. Khi Giá đánh dấu hiển thị mức giá 7,500 USDT, Lãi & Lỗ chưa được thực hiện của vị thế sẽ là:

0.2 * (7500 – 7000) = 100 USDT

Đối với vị thế Bán (Short)

CÔNG THỨC

Lãi & Lỗ chưa được thực hiện = Quy mô của vị thế * (Giá mở vị thế - Giá đánh dấu)

Ví dụ

Trader B mở một vị thế Short với quy mô 0.4 BTC tại giá 6,000 USDT. Khi Giá đánh dấu hiển thị mức giá 5,000 USDT, Lãi & Lỗ chưa được thực hiện của vị thế sẽ là:

0.4 * (6000 – 5000) = 400 USDT

Lưu ý

 • Đối với Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng USD, Lãi & Lỗ của bạn cũng được tính toán bằng USDT. Điều này trái ngược với Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng COIN, trong đó Lãi & Lỗ được giải quyết tùy thuộc vào loại tài sản được giao dịch (Ví dụ: BTCUSD sẽ được giải quyết bằng BTC, ETHUSD sẽ được giải quyết bằng ETH, …)
 • Khi biến động giá xảy ra (Giả sử là 1,000 USD) theo hướng thuận lợi hoặc bất lợi, giả sử quy mô vị thế là 1 BTC, điều này có nghĩa rằng trader sẽ lãi hoặc lỗ 1,000 USD tương ứng.
 • Tăng đòn bẩy sẽ không trực tiếp nhân Lãi & Lỗ của bạn lên. Thay vào đó Lãi & Lỗ được xác định bởi quy mô của vị thế và biên động giá. Hiểu một cách đơn giản:
 • Đòn bẩy càng cao thì số tiền ký quỹ ban đầu mà vị thế yêu cầu cung cấp càng thấp.
 • Lãi & Lỗ của vị thế tỷ lệ thuận với quy mô của vị thế
 • Biến động giá so với giá mở vị thế càng lớn thì Lãi & Lỗ càng lớn.
 • Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Lãi & Lỗ chưa được thực hiện không tính đến bất kỳ khoản phí giao dịch hay phí Funding nào mà các trader có thể nhận hoặc thanh toán trong quá trình mở và nắm giữ vị thế.

ROE%

ROE% về cơ bản cho thấy Tỷ lệ hoàn vốn trên vốn chủ sở hữu tương tự như Lãi & Lỗ chưa được thực hiện. Chỉ số này này cho thấy những thay đổi tùy thuộc vào biến động của Giá đánh dấu. Do đó, công thức để tính toán ROE% như sau:

CÔNG THỨC

ROE% = (Lãi & Lỗ chưa được thực hiện của vị thế / Ký quỹ của vị thế) * 100(%)

Ký quỹ của vị thế = Ký quỹ ban đầu + Phí đóng vị thế.

Lấy trường hợp của Trader A phía trên làm ví dụ, Trader A mở một vị thế Long BTCUSDT với quy mô 0.2 BTC tại giá 7,000 USDT. Khi Giá đánh dấu hiển thị mức giá 7,500 USDT, Lãi & Lỗ chưa được thực hiện của vị thế là 100 USDT. Giả sử đòn bẩy mà A sử dụng là 10x.

Dựa vào những tính toán trước, Lãi & Lỗ chưa được thực hiện của vị thế trên là 100 USDT

Ký quỹ ban đầu của vị thế = (Quy mô vị thế * Giá mở vị thế) / Đòn bẩy được sử dụng = (0.2 * 7000) / 10 = 140 USDT

Phí đóng vị thế = Giá phá sản * Quy mô vị thế * 0.04% = 6300 * 0.2 * 0.04% = 0.504 USDT

→ ROE% = [100 / (140 + 0.504)] * 100 (%) ≈ 71.17%

Lưu ý

Một số trader có thể hiểu nhầm nhưng việc tăng đòn bẩy không làm tăng Lãi & Lỗ chưa ghi nhận của bạn. Thay vào đó, các trader sẽ thấy ROE% tăng lên do biên độ vị thế của bạn giảm chứ không phải do lợi nhuận thực thế tăng lên. Sử dụng vị thế của trader A làm ví dụ một lần nữa, lưu ý rằng bất kể đòn bẩy là 10x, 5x hay 20x, Lãi & Lỗ chưa được thực hiện của vị thế vẫn sẽ được giữ nguyên:

 • Nếu Trader A sử dụng đòn bẩy 10x, Lãi & Lỗ chưa được thực hiện của vị thế = 100 USDT, ROE% = 71.17%
 • Nếu Trader A giảm đòn bẩy sử dụng xuống 5x, Lãi & Lỗ chưa được thực hiện của vị thế = 100 USDT tuy nhiên ROE% trong trường hợp này là 35.58%
 • Nếu Trader A nâng mức đòn bẩy sử dụng lên 20x, Lãi & Lỗ chưa được thực hiện của vị thế = 100 USDT tuy nhiên ROE% lúc này là 142.34%

Lãi & Lỗ quyết toán

Khi trader thực hiện đóng vị thế của mình, Lãi & Lỗ sẽ được quyết toán sẽ được tính toán và ghi lại trong tab Closed P&L trong trang tài sản. Không giống như Lãi & Lỗ chưa được thực hiện, việc tính toán Lãi & Lỗ quyết toán có một số khác biệt rất lớn. Dưới đây là tóm tắt sự khác biệt giữa Lãi & Lỗ chưa được thực hiện với Lãi & Lỗ quyết toán.

 

Tính toán Lãi & Lỗ chưa được thực hiện

Tính toán Lãi & Lỗ quyết toán

Lãi & Lỗ của vị thế

Phí giao dịch

Không

Phí Funding

Không

 

Do đó, giả sử trader tiến hành đóng toàn bộ vị thế, công thức để tính Lãi & Lỗ quyết toán như sau:

CÔNG THỨC

Lãi & Lỗ quyết toán = Lãi & Lỗ của vị thế - Phí mở vị thế - Phí đóng vị thế - Tổng tất cả phí Funding mà vị thế phải trả/được nhận.

Lấy trường hợp của Trader B phía trên làm ví dụ, Trader B mở một vị thế Short BTCUSDT với quy mô 0.4 BTC tại giá 6,000 USDT. Khi Giá gần nhất hiển thị 5,000 USDT, Trader B đóng toàn bộ vị thế của mình thông qua Lệnh thị trường.

Giả sử Trader B mở vị thế bằng cách sử dụng Lệnh thị trường và phí Funding của vị thế này phải trả để giữ vị thế mở là 2.10 USDT

Phí mở vị thế = Quy mô vị thế * Giá mở vị thế * 0.04% = 0.96 USDT phải trả

Phí đóng vị thế = Quy mô vị thế * Giá đóng vị thế * 0.04% = 0.8 USDT phải trả

Tổng tất cả phí Funding mà vị thế phải trả/được nhận = 2.1 USDT phải trả

→ Lãi & Lỗ quyết toán = 400 – 0.96 – 0.8 – 2.1 = 396.14 USDT

Đây sẽ là số tiền mà B sẽ được nhận khi tiến hành đóng vị thế với ví dụ như trên.

Lưu ý

 • Những ví dụ trên chỉ áp dụng khi có thể mở và đóng toàn bộ vị thế với một lệnh cho cả hai chiều.
 • Với trường hợp đóng một phần vị thế, Lãi & Lỗ quyết toán sẽ chia theo tỷ lệ tất cả các khoản phí theo tỷ lệ phần trăm của vị thế được đóng một phần và sử dụng tỷ lệ này để tính toán Lãi & Lỗ quyết toán.