Các Điều khoản sử dụng ONUS Pro này được ký kết giữa bạn (sau đây gọi là “bạn” hoặc “của bạn”) và đội ngũ điều hành ONUS Pro (được định nghĩa bên dưới). Bằng cách truy cập, tải xuống, sử dụng hoặc nhấp vào “Tôi đồng ý” để chấp thuận bất kỳ dịch vụ ONUS Pro nào (được định nghĩa bên dưới) do ONUS Pro cung cấp (được định nghĩa bên dưới), bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện được quy định trong các Điều khoản sử dụng này (sau đây gọi là “các Điều khoản này”) cũng như Chính sách & quyền riêng tư của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn Chính sách & quyền riêng tư của Hệ sinh thái ONUS. Ngoài ra, khi sử dụng một số tính năng của Dịch vụ, bạn có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung cụ thể áp dụng cho các tính năng đó. 

Bằng cách hoàn thành đăng ký với tư cách là người dùng Nền tảng của chúng tôi, bạn đồng ý và chấp nhận các Điều khoản dịch vụ này (sau đây gọi là “Điều khoản”) và tất cả những chính sách được công bố trên website này. NẾU BẠN KHÔNG CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ NÀY, VUI LÒNG KHÔNG TRUY CẬP TRANG WEB NÀY VÀ KHÔNG SỬ DỤNG BẤT KỲ DỊCH VỤ, SẢN PHẨM VÀ NỘI DUNG NÀO CỦA ONUS PRO.

       1. Định nghĩa

1.1 ONUS Pro đề cập đến một hệ sinh thái bao gồm các trang web ONUS (Có tên miền bao gồm nhưng không giới hạn ở https://pro.goonus.io/), ứng dụng di động, ứng dụng khách, applet và các ứng dụng khác được phát triển để cung cấp Dịch vụ ONUS Pro và bao gồm các nền tảng, trang web và ứng dụng khách hoạt động độc lập trong hệ sinh thái. Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa các điều khoản sử dụng có liên quan của các nền tảng trên và nội dung của các Điều khoản này, các điều khoản áp dụng tương ứng của các nền tảng đó sẽ được ưu tiên áp dụng.

1.2 Đội ngũ điều hành ONUS Pro đề cập đến tất cả các bên điều hành ONUS Pro, bao gồm nhưng không giới hạn ở các pháp nhân, các tổ chức và nhóm chưa hợp nhất cung cấp dịch vụ ONUS Pro và chịu trách nhiệm về các dịch vụ đó. Để thuận tiện, trừ khi có quy định khác, các tham chiếu đến “ONUS Pro” và “chúng tôi” trong các Điều khoản này được hiểu là Đội ngũ điều hành ONUS Pro. THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, ĐỘI NGŨ ĐIỀU HÀNH ONUS PRO CÓ THỂ THAY ĐỔI KHI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA ONUS PRO CÓ SỰ ĐIỀU CHỈNH. TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÓ, ĐỘI NGŨ ĐIỀU HÀNH ĐÃ THAY ĐỔI SẼ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CỦA HỌ THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY VỚI BẠN, CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO BẠN VÀ THAY ĐỔI ĐÓ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYỀN CŨNG NHƯ LỢI ÍCH CỦA BẠN THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY. NGOÀI RA, PHẠM VI CỦA ĐỘI NGŨ VẬN HÀNH ONUS PRO CÓ THỂ ĐƯỢC MỞ RỘNG DO VIỆC CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ ONUS PRO MỚI. TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÓ, NẾU BẠN TIẾP TỤC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA ONUS PRO THÌ BẠN SẼ ĐƯỢC COI LÀ ĐÃ ĐỒNG Ý CÙNG THỰC HIỆN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY VỚI ĐỘI NGŨ VẬN HÀNH MỚI ĐƯỢC BỔ SUNG. TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ TRANH CHẤP, BẠN SẼ XÁC ĐỊNH CÁC THỰC THỂ MÀ THEO ĐÓ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN VỚI BẠN VÀ CÁC ĐỐI TÁC CÓ TRONG TRANH CHẤP, TÙY THUỘC VÀO CÁC DỊCH VỤ CỤ THỂ MÀ BẠN SỬ DỤNG VÀ CÁC HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYỀN CŨNG NHƯ LỢI ÍCH CỦA BẠN.

1.3 ONUS Pro Services đề cập đến các dịch vụ khác nhau do ONUS Pro cung cấp cho bạn dựa trên công nghệ Internet và/hoặc Blockchain. Những dịch vụ được cung cấp tới bạn thông qua website ONUS Pro, ứng dụng di động, ứng dụng khách và các hình thức hoạt động khác của ONUS Pro (bao gồm cả những dịch vụ mới được kích hoạt bởi sự phát triển công nghệ trong tương lai).

       2. Phạm vi dịch vụ và các quyền cũng như nghĩa vụ của bạn

2.1 ONUS Pro cung cấp cho bạn dịch vụ giao dịch tài sản kỹ thuật số. Chúng tôi không cho phép người dùng sử dụng tài sản kỹ thuật số làm tiền gốc. Các dịch vụ của chúng tôi không cung cấp cho người dùng khả năng giao dịch một dạng tiền tệ pháp định sang một dạng tiền tệ pháp định khác.

2.1.1 Người dùng có quyền duyệt qua thông tin giao dịch và thị trường tiền tệ kỹ thuật số theo thời gian thực trên Nền tảng của chúng tôi và có quyền gửi hướng dẫn giao dịch tiền kỹ thuật số cũng như hoàn thành giao dịch tiền kỹ thuật số thông qua Nền tảng của chúng tôi.

2.1.2 Người dùng có quyền xem thông tin liên quan đến tài khoản của họ trên Nền tảng của chúng tôi và có quyền sử dụng các chức năng được cung cấp bởi Nền tảng của chúng tôi.

2.1.3 Người dùng có quyền tham gia vào các hoạt động trên trang web do Nền tảng của chúng tôi tổ chức theo các quy tắc hoạt động được công bố bởi chúng tôi cũng như các dịch vụ khác do Nền tảng của chúng tôi thực hiện.

2.2 Người dùng hiểu và đồng ý rằng Nền tảng của chúng tôi có thể điều chỉnh nội dung dịch vụ, loại hình dịch vụ và biểu mẫu dịch vụ trên Nền tảng bất kỳ lúc nào tùy theo tình hình thực tế dựa trên quyết định riêng của chúng tôi. Nền tảng của chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tác động tiêu cực hoặc tổn thất nào gây ra cho bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào do các điều chỉnh của Nền tảng.

2.3 Tùy thuộc vào quốc gia cư trú của bạn, có thể sẽ xảy ra trường hợp bạn không thể sử dụng tất cả các chức năng mà Nền tảng của chúng tôi cung cấp. Điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến quyết định của chúng tôi trong việc đình chỉ một số dịch vụ nhất định cho người dùng từ một số quốc gia cụ thể. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng việc truy cập Nền tảng hay bất cứ dịch vụ gì của chúng tôi là hoàn toàn tuân thủ luật pháp và quy định tại quốc gia của bạn và/hoặc quốc gia mà bạn đang cư trú mà từ đó bạn truy cập cũng như sử dụng Nền tảng và dịch vụ của chúng tôi.

2.4 Để truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn phải tạo một tài khoản với ONUS. Việc tạo tài khoản đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý và sẽ nghiêm túc tuân thủ những điều sau:

- Cung cấp thông tin mới nhất, chính xác và đầy đủ khi tạo tài khoản.

- Luôn duy trì và cập nhật kịp thời thông tin tài khoản của bạn để những thông tin bạn cung cấp đảm bảo luôn chính xác, đầy đủ và mới nhất.

- Duy trì bảo mật, bảo mật thông tin đăng nhập của bạn và tự chịu trách nhiệm với những thông tin này. Chúng tôi hoàn toàn có quyền từ chối đền bù cho bất kỳ thiệt hại hay tổn thất nào xuất phát từ vấn đề bảo mật phát sinh từ phía bạn.

- Thông báo kịp thời tới Đội ngũ ONUS Pro nếu bạn phát hiện hoặc nghi ngờ bất kỳ lỗ hổng bảo mật nào liên quan đến Nền tảng của chúng tôi.

- Chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản của bạn, hiểu cũng như chấp nhận tất cả các rủi ro đến từ những truy cập trái phép.

2.5 Để cung cấp dịch vụ tới người dùng, Nền tảng của chúng tôi có quyền sử dụng thông tin cá nhân, thông tin phi cá nhân và thông tin do bên thứ ba cung cấp của người dùng (sau đây gọi là “thông tin người dùng”). Khi người dùng đăng ký tài khoản, đăng nhập và sử dụng dịch vụ do Nền tảng của chúng tôi cung cấp, người dùng sẽ được coi là hoàn toàn hiểu, đồng ý và chấp thuận việc sử dụng hợp lý thông tin người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thu thập, thống kê và phân tích những thông tin đó.

2.6 Bạn chấp nhận rằng trạng thái giao dịch được bạn xác nhận trên các nền tảng cũng như dịch vụ của chúng tôi theo quy trình dịch vụ được quy định sẽ là một hướng rõ ràng cho các Nền tảng của chúng tôi để thực hiện các giao dịch hoặc hoạt động cho bạn. Bạn đồng ý rằng Nền tảng của chúng tôi có quyền đối phó với các vấn đề liên quan theo các Điều khoản và/hoặc các tài liệu và quy tắc liên quan được quy định cho các vấn đề đó. 

2.7 Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ tranh chấp hoặc tổn thất nào liên quan đến việc bạn không nhanh chóng sửa đổi, xác nhận trạng thái giao dịch hoặc chậm trễ trong việc gửi nhưng khiếu nại có liên quan. Nền tảng của chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất cứ trường hợp nào tương tự và/hoặc có liên quan.

       3. Hiểu và chấp thuận rủi ro khi giao dịch Hợp đồng tương lai vĩnh cửu

3.1 Bản thân tài sản kỹ thuật số luôn tồn tại rủi ro. Giá của tài sản kỹ thuật số dễ bị biến động, không có giới hạn cho việc giá lên hay xuống và các giao dịch không giới hạn 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần trên toàn thế giới. Giá cả dễ bị ảnh hưởng bởi sự kiểm soát của quy luật cung, cầu và các sự kiện, tin tức toàn cầu, chính sách của các quốc gia, nhu cầu của thị trường và các yếu tố khác. Giá cả có thể tăng lên gấp nhiều lần trong ngày và cũng có thể giảm nhiều lần chỉ trong một ngày. Do đòn bẩy cao mà chúng tôi cung cấp cho các Hợp đồng tương lai vĩnh cửu (sau đây được gọi là “Hợp đồng vĩnh cửu”), bạn có thể phải chịu mức thua lỗ lớn. Do vậy, chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên tham gia giao dịch trong phạm vi rủi ro mà bạn có thể chấp nhận.

3.2 Do các vấn đề không mong muốn như lỗi hệ thống, lý do mạng, tấn công từ chối dịch vụ và các cuộc tấn công khác, giao dịch bất thường, gián đoạn thị trường hoặc các điều kiện bất thường khác có thể xảy ra, chúng tôi có quyền hủy kết quả giao dịch bất thường và khôi phục tất cả các giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định theo quyết định riêng của chúng tôi dựa trên tình trạng thực tế mà không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

3.3 Chúng tôi nghiêm cấm mọi hành vi giao dịch không công bằng. Chúng tôi có quyền cảnh báo, sử dụng mọi biện pháp chống lại tất cả các hành vi vô đạo đức như thao túng giá cả một cách ác ý, ảnh hưởng xấu đến hệ thống giao dịch như hạn chế giao dịch, tạm ngưng giao dịch, hủy bỏ giao dịch, đảo ngược giao dịch đã đóng, đóng băng tài khoản, v.v… với mục đích loại bỏ các tác động bất lợi theo quy định riêng của chúng tôi mà không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

3.4 Khi ký quỹ vị thế của bạn không thể đáp ứng được yêu cầu tối thiểu của Nền tảng, vị thế của bạn sẽ buộc phải đóng. Nếu giá biến động mạnh, tổn thất phát sinh sau khi sử dụng tất cả các biện pháp kiểm soát rủi ro, chúng tôi sẽ có quyền thu hồi khoản lỗ từ bạn.

3.5 Khi số lượng vị thế hoặc số lượng lệnh quá lớn và chúng tôi tin rằng có thể có những rủi ro nghiêm trọng đối với hệ thống và những người dùng khác, bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có quyền yêu cầu bạn thực hiện các biện pháp như hủy bỏ, đóng và các biện pháp kiểm soát rủi ro khác. Ngoài ra, khi chúng tôi thấy cần thiết, chúng tôi có quyền kiểm soát rủi ro của các tài khoản cá nhân bằng cách giới hạn tổng số vị thế, giới hạn tổng số lệnh hoặc buộc phải đóng các vị thế theo quy định riêng của chúng tôi mà không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

3.6 Việc niêm yết hay hủy niêm yết một tài sản hoàn toàn dựa vào đánh giá của Đội ngũ điều hành ONUS Pro và/hoặc Đội ngũ của dự án dựa trên những yêu cầu niêm yết từ Đội ngũ điều hành ONUS Pro. Việc niêm yết hay hủy niêm yết bất kỳ tài sản nào đều được Đội ngũ điều hành ONUS Pro thông báo tới toàn thể người dùng. Tuy nhiên trong một số trường hợp bất khả kháng, Đội ngũ điều hành ONUS Pro có toàn quyền hủy niêm yết một số tài sản cụ thể mà không cần thông báo trước tới bạn. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo tới toàn thể người dùng trong thời gian hợp lý và sẽ không có trách nhiệm pháp lý cũng như không có trách nhiệm đền bù thiệt hại với bạn hay bất kỳ bên thứ ba nào cho hành động trên.

3.7 Quy tắc giao dịch được xây dựng bởi Đội ngũ điều hành ONUS Pro và được áp dụng cho những cặp giao dịch tương ứng trên Nền tảng. Nếu có bất kỳ thay đổi trong Quy tắc giao dịch nào, Đội ngũ điều hành ONUS Pro có trách nhiệm thông báo tới bạn cũng như toàn thể người dùng. Tuy nhiên trong một số trường hợp khẩn cấp, Đội ngũ điều hành ONUS Pro có toàn quyền chỉnh sửa, thay đổi và áp dụng những quy tắc giao dịch này mà không cần thông báo trước. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ có  trách nhiệm pháp lý cũng như không có trách nhiệm đền bù thiệt hại với bạn hay bất kỳ bên thứ ba nào cho hành động trên.

       4. Giao dịch và các khoản phí

4.1 Nền tảng của chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ cho các giao dịch của bạn và thu các khoản phí cần thiết theo các Điều khoản này, các tài liệu liên quan, thỏa thuận và/hoặc các quy tắc và hướng dẫn có liên quan trên Nền tảng của chúng tôi trong quá trình bạn sử dụng dịch vụ cũng như nền tảng. Vui lòng tham khảo các tài liệu liên quan cũng như các quy tắc và mô tả về các trang có liên quan trên Nền tảng của chúng tôi được kết hợp rõ ràng vào các Điều khoản này và có thể được sửa đổi theo thời gian.

4.2 Bạn đồng ý rằng Nền tảng của chúng tôi có quyền điều chỉnh các hạng mục cũng như số tiền cụ thể của các dịch vụ đã nói ở trên hoặc phí theo thời gian và để đưa ra các thông báo cũng như sửa đổi theo các điều khoản, quy tắc liên quan và tiếp tục truy cập vào các dịch vụ của chúng tôi sẽ cấu thành việc bạn chấp nhận những thay đổi có thể xảy ra đó.

       5. Sửa đổi/ Đình chỉ/Chấm dứt dịch vụ

5.1 Các Điều khoản này vẫn sẽ có hiệu lực trừ khi được các Nền tảng của chúng tôi đơn phương chấm dứt hoặc khi bạn đăng ký chấm dứt các Điều khoản này với sự đồng ý của Nền tảng của chúng tôi. Trong trường hợp bạn vi phạm các Điều khoản này, các quy tắc có liên quan, bất kỳ luật hay quy định nào hoặc chúng tôi nghi ngờ một cách hợp lý rằng bạn có liên quan đến hành vi bất hợp pháp hoặc không phù hợp trong việc sử dụng dịch vụ cũng như Nền tảng của chúng tôi hoặc theo yêu cầu của các cơ quan chính phủ, Nền tảng của chúng tôi có toàn quyền, theo quyết định riêng của chúng tôi và không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn, chấm dứt các Điều khoản này, đóng tài khoản của bạn hoặc hạn chế bạn sử dụng Nền tảng của chúng tôi. Tuy nhiên, việc chấm dứt của chúng tôi không làm giảm nghĩa vụ của bạn theo các Điều khoản này hoặc các thỏa thuận khác được tạo trên Nền tảng của chúng tôi.

5.2 Nếu bạn phát hiện ra người hoặc bên thứ ba đã gian lận hoặc chiếm đoạt tài khoản người dùng và mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ trường hợp nào khác không được ủy quyền hợp pháp, bạn nên thông báo ngay cho Đội ngũ điều hành ONUS Pro một cách hiệu quả, yêu cầu Nền tảng của chúng tôi phải tạm ngưng các dịch vụ liên quan. Tất cả trách nhiệm pháp lý, tổn thất, thiệt hại, khiếu nại, chi phí hoặc phí tổn phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn, cho dù được ủy quyền hay trái phép sẽ do bạn chịu. Chúng tôi chỉ có thể hỗ trợ khi bạn thông báo cho Đội ngũ vận hành ONUS Pro một cách hiệu quả, nhanh chóng và kịp thời.

5.3 Theo quan điểm đặc thù của dịch vụ mạng, bạn đồng ý rằng Nền tảng của chúng tôi có quyền thay đổi, ngừng hoặc chấm dứt một số hoặc tất cả các dịch vụ mạng bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước cũng như bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

5.4 Bạn hiểu rõ rằng Nền tảng của chúng tôi cần được sửa chữa hoặc bảo trì trên nền tảng cung cấp dịch vụ mạng (chẳng hạn như trên trang web, mạng di động, v.v…) hoặc các  thiết bị liên quan một cách thường xuyên hoặc bất thường. Nếu tình huống như vậy khiến dịch vụ mạng bị gián đoạn trong một khoảng thời gian hợp lý, Nền tảng của chúng tôi sẽ sẽ cung cấp thông báo ngay khi có thể nhưng sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, khiếu nại hoặc trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ đó.

5.5 Nền tảng của chúng tôi có quyền dừng, đình chỉ hoặc chấm dứt một phần hoặc tất cả các dịch vụ theo các Điều khoản này mà không cần thông báo, thực hiện bất kỳ biện pháp giảm thiểu hoặc liên ngành nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hủy bỏ hoặc đảo ngược giao dịch và đóng băng tài khoản) và xóa dữ liệu đăng ký, theo quy định riêng của chúng tôi mà không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Không tính đến tính tổng quát của những điều trên, chúng tôi có thể tìm cách thực thi quyền của mình trong các tình huống sau:

- Nền tảng của chúng tôi tin rằng dữ liệu cá nhân bạn cung cấp là không xác thực, hợp lệ hoặc đầy đủ.

- Nền tảng của chúng tôi phát hiện hoặc nghi ngờ một giao dịch bất thường, bất hợp pháp hoặc các hoạt động bất thường từ phía bạn.

- Nền tảng của chúng tôi cho rằng tài khoản của bạn bị nghi ngờ rửa tiền, rút tiền mặt, lừa đảo theo mô hình kim tự tháp, gian lận hoặc các tình huống khác mà Nền tảng của chúng tôi coi là rủi ro.

- Nền tảng của chúng tôi tin rằng bạn đã vi phạm những Điều khoản này.

- Chúng tôi phát hiện hành vi truy cập trái phép vào tài khoản của bạn hoặc tài khoản của bạn phải tuân theo thủ tục tố tụng của chính phủ, điều tra hình sự, quy định hoặc bất cứ vụ kiện tụng nào đang chờ xử lý.

- Các trường hợp khác theo quyết định riêng của Nền tảng của chúng tôi, cần phải đình chỉ, gián đoạn hoặc chấm dứt tất cả/một phần các dịch vụ theo các Điều khoản này và gỡ bỏ/xóa dữ liệu đăng ký.

5.6 Bạn đồng ý rằng việc đình chỉ, gián đoạn hoặc chấm dứt tài khoản của bạn hoặc bất kỳ biện pháp nào khác do chúng tôi thực hiện theo điều khoản trước đó sẽ không giải phóng bạn khỏi trách nhiệm pháp lý của mình và bạn phải chịu trách nhiệm về khả năng vi phạm cam kết, thiệt hại hoặc bất kỳ nguyên nhân hành động nào khác trong quá trình bạn sử dụng các dịch vụ và Nền tảng của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi có toàn quyền lưu trữ lại thông tin của bạn.

       6. Quy tắc sử dụng

6.1 Đặc điểm kỹ thuật của nội dung liên quan đến thông tin tài khoản:

- Khi đã đăng ký dịch vụ của nền tảng, bạn cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác theo quy tắc liên quan mà chúng tôi quy định. Nếu có bất kỳ thay đổi nào về dữ liệu cá nhân, bạn cần cập nhật kịp thời.

- Bạn không nên chuyển nhượng hoặc cho người khác mượn tài khoản và/hoặc mật khẩu của mình. Nếu bạn nhận thấy tài khoản của mình đã/đang sử dụng tài khoản của mình, bạn nên thông báo ngay cho Đội ngũ điều hành ONUS Pro. Nền tảng của chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc sử dụng bất hợp pháp tài khoản và mật khẩu do vi-rút, hack hoặc do sơ suất của người dùng.

6.2 Đặc điểm kỹ thuật hoạt động dịch vụ

6.2.1 Người dùng phải tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định, quy tắc, văn bản quy định và yêu cầu chính sách để đảm bảo tính hợp pháp của tất cả các nguồn tiền kỹ thuật số trong tài khoản. Bạn không được tham gia vào các hành vi sau trong quá trình sử dụng Nền tảng của chúng tôi và các dịch vụ liên quan, trừ khi được pháp luật cho phép hoặc có sự cho phép bằng văn bản chính thức đến từ phía Nền tảng:

- Sử dụng Nền tảng để thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động bình thường của Internet hoặc mạng di động.

- Tải lên, hiển thị hoặc phổ biến bất kỳ thông tin hoặc bài phát biểu sai lệch, quấy rối, vu khống, lạm dụng, đe dọa, thô tục hoặc bất kỳ thông tin hoặc bài phát biểu nào khác vi phạm pháp luật và quy định, thông qua các dịch vụ web do Nền tảng cung cấp.

- Sử dụng hệ thống dịch vụ của Nền tảng để thực hiện bất kỳ hành vi nào không có lợi cho Nền tảng.

- Vi phạm quyền lợi hợp pháp của bên thứ ba, chẳng hạn như quyền uy tín, quyền chân dung, quyền sở hữu trí tuệ, bí mật thương mại, v.v… hoặc xâm phạm lợi ích thương mại của bất kỳ ai.

- Khuyến khích người khác nhấp vào trang liên kết, chia sẻ thông tin hoặc sử dụng tài khoản của Nền tảng và bất kỳ tính năng, dịch vụ vào cũng như các nền tảng hoạt động của bên thứ ba cho mục đích quảng cáo mà không có được sự cho phép bằng văn bản đến từ Đội ngũ điều hành ONUS Pro hoặc xuất bản quảng cáo mà không được Nền tảng cho phép.

- Sản xuất hoặc công bố các phương pháp, công cụ liên quan đến các hành vi nêu trên hoặc vận hành, phổ biến các phương pháp, công cụ cho dù các phương pháp, công cụ đó có vì mục đích thương mại hay không.

- Vi phạm hoặc có khả năng cấu thành tội theo luật pháp và quy định tại nước sở tại, theo quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, can thiệp vào hoạt động bình thường của nền tảng.

6.2.2 Người dùng cam kết sẽ tuân thủ tất cả các quy tắc giao dịch tiền kỹ thuật số của Nền tảng bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều sau:

- Duyệt thông tin giao dịch: Khi bạn duyệt thông tin giao dịch trên Nền tảng, bạn nên đọc kỹ tất cả nội dung có trong thông tin giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn ở giá trị tiền kỹ thuật số, phí, hướng của giao dịch, v.v… và bạn hoàn toàn chấp thuận tất cả nội dung có trong thông tin giao dịch trước khi thực hiện một giao dịch mới.

- Gửi yêu cầu: Người dùng có thể gửi yêu cầu tiến hành giao dịch sau khi đã kiểm tra và xác nhận các thông tin cần thiết. Sau khi người dùng gửi yêu cầu giao dịch, người dùng đã ủy quyền cho Nền tảng của chúng tôi thực hiện khớp giao dịch tương ứng theo yêu cầu thay mặt cho người dùng. Nền tảng của chúng tôi sẽ tự động tiến hành khớp, theo dõi cũng như hoàn tất giao dịch mà không cần thông báo trước cho người dùng.

- Thu hồi hoặc sửa đổi yêu cầu: Người dùng có quyền thu hồi hoặc chỉnh sửa yêu cầu cho giao dịch của mình bất cứ lúc nào trước khi giao dịch khớp lệnh thành công.

6.3 Nền tảng của chúng tôi có quyền xem xét và giám sát việc bạn sử dụng các dịch vụ của Nền tảng (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phê duyệt nội dung được bạn lưu trữ trên Nền tảng của chúng tôi). Nếu bạn sử dụng dịch vụ của Nền tảng và vi phạm bất kỳ điều khoản nào ở trên, Nền tảng của chúng tôi có quyền yêu cầu bạn khắc phục những vi phạm của mình (nếu có thể) hoặc trực tiếp thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thay đổi hoặc xóa nội dung bạn đã đăng, đình chỉ hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ) để giảm thiểu tác động tới từ hành vi của bạn.

6.4 Các lệnh bạn đặt trên ONUS Pro trong quá trình bình thường sẽ được thực hiện theo như logic được đề ra. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng lệnh của bạn sẽ được thực hiện trong thời gian ngưng hoạt động theo kế hoạch hoặc ngoài kế hoạch bất chấp giá cả thực tế. Trong trường hợp này, các lệnh của bạn sẽ được xử lý trên cơ sở nỗ lực hợp lý về mặt thương mại khi chúng tôi tiếp tục hoạt động. ONUS Pro có quyền từ chối hoặc hủy các lệnh đã thực hiện và/hoặc đang chờ xử lý trong thời gian ngừng hoạt động.

6.5 Các lệnh của bạn sẽ phải tuân theo các quy định, quy tắc cũng như logic thực hiện cho Nền tảng quy định. ONUS Pro sẽ không có trách nhiệm pháp lý đối với sự chậm trễ, khó khăn và/hoặc các điều kiện ảnh hưởng đến việc truyền tải hoặc thực hiện các lệnh mà ONUS Pro không kiểm soát được, bao gồm nhưng không giới hạn ở lỗi cơ học, điện tử hoặc tắc nghẽn thị trường.

       7. Sở hữu trí tuệ

7.1 Tất cả nội dung trên Nền tảng của chúng tôi là tài sản thuộc quyền sở hữu trí tuệ hợp pháp của ONUS Pro và được bảo vệ bởi bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu và bất kỳ luật hiện hành nào khác liên quan.

7.2 Toàn bộ các nhãn hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ và logo của ONUS Pro cùng các nhãn hiệu khác được sử dụng trên Nền tảng của chúng tôi là tài sản của ONUS Pro và các chủ sở hữu tương ứng. Phần mềm, ứng dụng, văn bản, hình ảnh, đồ họa, dữ liệu, giá cả, giao dịch, biểu đồ, đồ thị, tài liệu video và âm thanh được sử dụng trên Nền tảng của chúng tôi thuộc về ONUS Pro. Các nhãn hiệu và nội dung khác trên Nền tảng của chúng tôi không được sao chép, tái tạo, sửa đổi, tái xuất bản, tải lên, đăng, truyền đi, thu thập hoặc phân phối dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, bất kể thủ công hay tự động.

7.3 Việc sử dụng bất kỳ nội dung nào từ Nền tảng của chúng tôi trên bất kỳ trang web nào khác hoặc môi trường máy tính nối mạng cho mục đích nào khác đều bị nghiêm cấm. Bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào như vậy có thể vi phạm bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu và bất kỳ luật hiện hành nào khác, điều này có thể dẫn đến hình phạt hình sự hoặc dân sự.

7.4 ONUS Pro là nhãn hiệu thuộc sở hữu của ONUS và không cho phép bất kỳ người dùng hoặc bên thứ ba nào sử dụng trái phép.

       8. Chính sách và quyền riêng tư

Khi người dùng đăng ký, đăng nhập và sử dụng các dịch vụ của Nền tảng của chúng tôi, người dùng sẽ được coi là hoàn toàn hiểu, đồng ý và chấp nhận thỏa thuận bảo mật mà Nền tảng của chúng tôi đưa ra.

       9. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nền tảng của chúng tôi không đưa ra lời khuyên đầu tư, tư vấn thuế, tư vấn pháp lý hoặc tư vấn chuyên môn khác bằng cách cho phép bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc cung cấp dịch vụ trong tài liệu này. Trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch hoặc hoạt động đầu tư nào, bạn nên tham khảo ý kiến của một hoặc nhiều chuyên gia có trình độ.

Các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp thông qua ONUS Pro được cung cấp cho bạn trên cơ sở hoàn toàn 'nguyên trạng', 'ở đâu' và 'nếu có'. Chúng tôi không đại diện hoặc đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, tính hiện hành, không vi phạm, khả năng buôn bán hoặc sự phù hợp cho một mục đích cụ thể hay dịch vụ của ONUS Pro cung cấp. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hay với bất kỳ ai khác về bất kỳ tổn thất hoặc mất mát nào do trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng ONUS Pro hoặc bất kỳ dịch vụ nào ONUS Pro cung cấp.

Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn với giới hạn trách nhiệm pháp lý bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc hỏng hóc thiết bị cơ khí, điện tử hoặc đường dây liên lạc, sự cố điện thoại hoặc kết nối khác, truy cập trái phép, trộm cắp, đình công hoặc các vấn đề lao động khác hoặc bất kỳ trường hợp bất khả kháng nào. Chúng tôi không thể và không đảm bảo quyền truy cập liên tục, không bị gián đoạn vào ONUS Pro.

       10. Bồi thường thiệt hại

10.1 Đội ngũ điều hành ONUS Pro có trách nhiệm bồi thường thiệt hại xảy ra và gửi thông báo cho bạn do lỗi hệ thống, chính sách bảo trì, những trường hợp không thể truy cập, v.v… xuất phát từ lỗi chủ quan, không bao gồm những lý do bất khả kháng được nêu trong Điều khoản dịch vụ này. Tuy nhiên, chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý với bạn hay bất kỳ bên thứ ba nào cho những trường hợp trên.

10.2 Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ ONUS Pro vô hại khỏi bất kỳ khiếu nại, yêu cầu, hành động, thiệt hại, mất mát hoặc phí nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở phí luật sư hợp lý, phát sinh hoặc liên quan đến việc bạn vi phạm các Điều khoản này, hoặc bạn vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định nào gây ra tổn thất về mặt tài chính cũng như uy tín cho ONUS Pro, hoặc bạn vi phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác có hậu quả liên đới tới ONUS Pro, hoặc việc bạn sử dụng tất cả hoặc một phần các dịch vụ do Nền tảng cung cấp là vi phạm pháp luật, quy định, chính sách tại quốc gia sở tại.

       11. Cung cấp thông tin cho các cơ quan pháp lý và các tổ chức tài chính ủy quyền

Chúng tôi có quyền chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các đại diện thực thi pháp luật, cơ quan bảo vệ dữ liệu, quan chức chính phủ và các cơ quan chức năng khác khi:

  • Được quy định và yêu cầu bởi luật pháp.
  • Buộc phải cung cấp do quy định từ trát hầu tòa, lệnh của tòa án hoặc thủ tục pháp lý khác.
  • Những trường hợp mà chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để ngăn ngừa thiệt hại hoặc tổn thất tài chính.
  • Là hành động cần thiết để báo cáo, ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp/đáng ngờ.
  • Là hành động cần thiết để điều tra những hành vi vi phạm các Điều khoản này.

       12. Quyền hạn và bổ sung

Nền tảng của chúng tôi có quyền giải thích các Điều khoản này trong phạm vi pháp luật cho phép. Các Điều khoản này và các trang liên quan trên Nền tảng của chúng tôi có thể đề cập đến nhau. Nếu có bất kỳ xung đột nào, các Điều khoản này sẽ được ưu tiên áp dụng. Ngoài ra, nếu một số điều khoản trong các Điều khoản này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi, các quy định khác trong các Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực.

Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa các Điều khoản này và bất kỳ thỏa thuận nào khác mà bạn có thể có với ONUS Pro, các điều khoản của thỏa thuận khác đó sẽ chỉ được ưu tiên áp dụng nếu các Điều khoản này được xác định cụ thể và tuyên bố là bị ghi đè/thay thế bởi thỏa thuận khác đó.

Bất kỳ sự cố hoặc chậm trễ nào của ONUS Pro trong việc thực thi bất kỳ Điều khoản nào trong số này hoặc thực hiện bất kỳ quyền lợi hợp pháp của ONUS Pro sẽ không được hiểu là sự từ bỏ đối với các quyền của chúng tôi trên bất kỳ cấp độ nào.