ONUS Pro('ONUS Pro' hoặc 'chúng tôi') cam kết bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng và chúng tôi thực hiện trách nhiệm bảo vệ dữ liệu của mình một cách nghiêm túc nhất. Chính sách Bảo mật này mô tả cách ONUS Pro thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn thông qua các trang web và ứng dụng ONUS Pro tham chiếu đến Chính sách Bảo mật này. ONUS Pro đề cập đến một hệ sinh thái bao gồm các trang web ONUS Pro (có tên miền bao gồm nhưng không giới hạn ở https://pro.goonus.io/), ứng dụng di động, ứng dụng khách, applet và các ứng dụng khác được phát triển để cung cấp Dịch vụ ONUS Pro và bao gồm các nền tảng, trang web và ứng dụng khách hoạt động độc lập trong hệ sinh thái. 'Nhà điều hành ONUS Pro' đề cập đến tất cả các bên điều hành ONUS Pro, bao gồm nhưng không giới hạn ở các pháp nhân, các tổ chức và nhóm chưa hợp nhất cung cấp Dịch vụ ONUS Pro và chịu trách nhiệm về các dịch vụ đó.

Chính sách Bảo mật này áp dụng cho tất cả các hoạt động xử lý Thông tin Cá nhân do chúng tôi thực hiện trên các nền tảng cũng như trên các website mà ONUS Pro. Việc đồng ý với những chính sách này cũng đồng nghĩa với việc chấp thuận với các chính sách Bảo mật mà hệ sinh thái ONUS đề ra.

Trong phạm vi bạn là khách hàng hoặc người dùng dịch vụ của chúng tôi, Chính sách bảo mật này áp dụng cùng với bất kỳ điều khoản kinh doanh và các tài liệu hợp đồng nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ thỏa thuận nào mà chúng tôi có thể có với bạn. Trong phạm vi bạn không phải là bên liên quan, khách hàng hoặc người dùng có liên quan đến dịch vụ của chúng tôi nhưng đang sử dụng trang web của chúng tôi, Chính sách bảo mật này cũng áp dụng cho bạn cùng với việc sử dụng Cookie của chúng tôi (như được định nghĩa bên dưới).

Chúng tôi có thể sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn tuân thủ Chính sách bảo mật này để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho bạn. Bằng cách sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với các thông lệ có trong Chính sách bảo mật này. Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách Bảo mật này theo thời gian và đặc biệt khuyến khích bạn xem lại bất cứ khi nào bạn truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ của ONUS Pro để được thông báo về thực tiễn thông tin của chúng tôi cũng như các quyền và lựa chọn bảo mật của bạn.

       1. Phạm vi của ứng dụng

Chính sách bảo mật này áp dụng cho:

 • Thông tin cá nhân của bạn bao gồm tên, địa chỉ email, ngày sinh, mã số thuế (nếu có), tên người dùng, mật khẩu hoặc thông tin cá nhân khác khi bạn mở tài khoản trên Nền tảng của chúng tôi.
 • Lịch sử duyệt web và/hoặc thông tin liên quan đến thiết bị của bạn, bao gồm và không giới hạn ở các loại thiết bị (Máy tính so với Thiết bị di động, iOS so với Android), hệ điều hành, số điện thoại di động, loại và ngôn ngữ trình duyệt, số nhận dạng thiết bị (chẳng hạn như địa chỉ IMEI và MAC), địa chỉ Giao thức Internet (IP), thông tin vị trí, số nhận dạng cookie, nhà cung cấp dịch vụ Internet,… v.v.
 • Thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi có được từ các nguồn khác, bao gồm các đối tác kinh doanh bên thứ ba mà qua đó bạn truy cập Nền tảng và các dịch vụ liên quan của chúng tôi.

Bạn hiểu và đồng ý rằng Chính sách bảo mật này không áp dụng cho các thông tin sau:

 • Từ khóa tìm kiếm của bạn khi sử dụng Nền tảng của chúng tôi.
 • Nội dung công khai bạn tạo trên Nền tảng của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bài đăng trên diễn đàn, blog hoặc các trang truyền thông xã hội.
 • Việc bạn vi phạm luật, quy định hoặc các quy tắc và biện pháp xuất bản của Nền tảng của chúng tôi mà bạn phải tuân theo.

       2. Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích kinh doanh khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Cung cấp cho bạn thông tin về các sản phẩm và chương trình khuyến mãi mà bạn có thể quan tâm, từ chính chúng tôi và các bên thứ ba, chỉ khi bạn đã đồng ý cụ thể để nhận thông tin đó.
 • Xử lý các ứng dụng hoặc giao dịch bạn đã thực hiện và thông tin tài chính của bạn cho các sản phẩm hoặc dịch vụ bạn đã mua trên Nền tảng của chúng tôi.
 • Tăng cường bảo mật thông tin của bạn bằng cách phát hiện các hoạt động độc hại, lừa đảo, gian lận hoặc các hành động bất hợp pháp khác có thể xảy ra.
 • Cải thiện các dịch vụ của chúng tôi bằng cách nghiên cứu cũng như phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới do chúng tôi cung cấp.
 • Tuân thủ các quy định pháp lý trong nước cũng như quốc tế.

Chúng tôi sẽ thu thập và quản lý tốt thông tin cá nhân của bạn. Nếu chúng tôi cần chia sẻ với các đối tác kinh doanh bên thứ ba để cung cấp trải nghiệm dịch vụ tốt hơn cho bạn, chúng tôi sẽ yêu cầu các đối tác bảo vệ thông tin của bạn như đã nêu trong Chính sách bảo mật này.

       3. Tiết lộ thông tin

Chúng tôi có thể tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi thu thập về bạn:

 • Cho các bên thứ ba không liên kết với sự đồng ý của bạn.
 • Cho các nhà cung cấp dịch vụ, sản phẩm bên thứ ba để bạn có thể sử dụng sản phẩm, dịch vụ của họ.
 • Cho các đối tác kinh doanh của chúng tôi khi chúng tôi đồng ra mắt một sản phẩm hoặc dịch vụ.
 • Cho các bên liên kết với chúng tôi.
 • Đến các website khác khi chúng tôi thấy cần thiết theo luật, quy định hoặc Chính sách bảo mật.
 • Khi cần tiết lộ để báo cáo hoạt động bất hợp pháp đáng ngờ có thể xảy ra.
 • Khi hành động tiết lộ là cần thiết để điều tra các hành vi vi phạm pháp luật, quy định hoặc Chính sách bảo mật này.
 • Khi bị yêu cầu bởi trát hầu tòa, lệnh của tòa án hoặc cá thủ tục pháp lý khác.

       4. Lưu trữ/Chuyển giao thông tin

Bạn thừa nhận rằng chúng tôi lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân và giao dịch của bạn ở nhiều địa điểm trên thế giới nơi các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi đặt trụ sở và chúng tôi bảo vệ thông tin đó bằng cách duy trì các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và thủ tục tuân thủ các quy định hiện hành.

Thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi nhận được sẽ được lưu trữ miễn là bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc khi cần thiết để thực hiện các mục đích mà nó được thu thập, cung cấp dịch vụ của chúng tôi, giải quyết tranh chấp, thiết lập biện pháp bảo vệ pháp lý, tiến hành kiểm toán, theo đuổi mục đích kinh doanh hợp pháp, thực thi các biện pháp của chúng tôi và tuân thủ luật hiện hành.

Bạn cũng thừa nhận rằng khi xảy ra sáp nhập, mua lại, thẩm định tài chính, tái cơ cấu, phá sản, quản lý, mua hoặc bán tài sản hoặc chuyển đổi dịch vụ sang nhà cung cấp khác, thông tin của bạn có thể được bán hoặc chuyển nhượng như một phần của giao dịch đó, theo sự cho phép của pháp luật và/ hoặc hợp đồng.

       5. Sử dụng Cookies

 • Chúng tôi sử dụng tính năng của trình duyệt được gọi là 'cookie', tính năng này gán một nhận dạng duy nhất (một tệp dữ liệu nhỏ) cho máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động hoặc các thiết bị khác của bạn.
 • Thông tin được thu thập từ cookie cho phép chúng tôi lưu trữ các tùy chọn của bạn để cải thiện chất lượng trải nghiệm mà bạn có trên Nền tảng bằng cách nhận ra và cung cấp nhiều tính năng cũng như thông tin hữu ích nhất, cũng đồng thời hỗ trợ chúng tôi giải quyết các khó khăn khi truy cập.
 • Bạn có thể tự do chặn, từ chối hoặc xóa cookie của chúng tôi khi trình duyệt hoặc tiện ích bổ sung trình duyệt của bạn cho phép, nhưng làm như vậy có thể ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
 • Thông tin chúng tôi thu thập từ cookie được áp dụng với Chính sách bảo mật này

       6. Bảo vệ thông tin

 • Chúng tôi thực hiện các phương pháp và quy trình bảo mật hợp lý để tăng cường tính bảo mật và an toàn cho thông tin của bạn, bao gồm mọi thông tin cá nhân không công khai.
 • Chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn bằng cách sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật và hành chính hợp lý như giới hạn quyền truy cập của nhân viên vào thông tin của bạn.
 • Bạn có trách nhiệm xem xét các tuyên bố về quyền riêng tư, chính sách, điều khoản và điều kiện của bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào mà bạn chọn liên kết hoặc với người mà bạn chọn ký hợp đồng.
 • Chúng tôi không thể đảm bảo hoặc đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi vì không có hệ thống nào là hoàn toàn an toàn một cách tuyệt đối.
 • Nếu bạn thấy thông tin cá nhân của mình (đặc biệt là tên người dùng và mật khẩu trên Nền tảng của chúng tôi) bị tiết lộ, bạn nên liên hệ ngay với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi để biết các biện pháp bảo vệ một cách nhanh chóng và kịp thời.

       7. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

ONUS Pro không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm nào, trong phạm vi tối đa của bất kỳ luật hiện hành nào, đối với:

 • Bất kỳ tiết lộ không có chủ ý.
 • Tiết lộ thông tin cá nhân của bạn vì bạn chia sẻ với người khác tài khoản hoặc mật khẩu của bạn trên Nền tảng của chúng tôi.
 • Bất kỳ vi phạm nào về bảo mật hoặc điều khoản dữ liệu liên quan đến thông tin tài khoản của bạn hoặc bất kỳ hành động tội phạm hoặc bên thứ ba nào khác ảnh hưởng đến nền tảng của chúng tôi.
 • Các vụ kiện hoặc thiệt hại liên quan dẫn đến việc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trên các trang web bên ngoài hệ thống website do chúng tôi quản lý.

       8. Trang web bên ngoài

Trong một số trường hợp, trang web ONUS Pro có thể cung cấp tài liệu tham khảo hoặc liên kết đến các trang web khác ("Trang web bên ngoài"). Chúng tôi không kiểm soát các Trang web bên ngoài này hoặc bất kỳ nội dung nào có trong đó. Các trang web bên ngoài có các điều khoản sử dụng riêng biệt và độc lập và các chính sách liên quan.

Chúng tôi yêu cầu bạn xem lại các chính sách, quy tắc, điều khoản và quy định của từng trang web mà bạn truy cập. Nếu bạn không muốn chia sẻ thông tin cá nhân của mình với các Trang web bên ngoài, xin lưu ý rằng bạn phải chọn không đồng ý việc họ sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích khác nhau.

       9. Quyền theo luật định của bạn

Tùy thuộc vào luật hiện hành, bạn có thể có các quyền như được nêu dưới đây:

 • Truy cập: bạn có quyền hỏi chúng tôi xem chúng tôi có đang xử lý thông tin của bạn hay không và nếu có, bạn có thể yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình. Điều này cho phép bạn nhận được bản sao dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn và một số thông tin nhất định khác về dữ liệu đó để kiểm tra xem chúng tôi có đang xử lý dữ liệu đó một cách hợp pháp hay không. Chúng tôi xử lý một lượng lớn thông tin và do đó có thể yêu cầu trước khi thông tin được gửi, bạn chỉ định thông tin hoặc hoạt động xử lý mà yêu cầu của bạn liên quan đến.
 • Sửa đổi và/hoặc bổ sung: Bạn có quyền yêu cầu bất kỳ dữ liệu cá nhân không đầy đủ hoặc không chính xác mà chúng tôi giữ về bạn đều được sửa đổi và/hoặc bổ sung.
 • Xóa: bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa hoặc xóa dữ liệu cá nhân trong một số trường hợp nhất định. Cũng có một số trường hợp ngoại lệ nhất định khi chúng tôi có thể từ chối yêu cầu xóa, ví dụ: khi dữ liệu cá nhân được yêu cầu để tuân thủ luật pháp hoặc liên quan đến khiếu nại hoặc tranh chấp.
 • Hạn chế: bạn có quyền yêu cầu chúng tôi tạm ngừng xử lý một số dữ liệu cá nhân của bạn về bạn, ví dụ: nếu bạn muốn chúng tôi thiết lập tính chính xác của dữ liệu.
 • Chuyển giao: bạn có thể yêu cầu chuyển một số dữ liệu cá nhân của mình cho một bên thứ ba khác.
 • Phản đối: khi chúng tôi đang xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên lợi ích hợp pháp (hoặc lợi ích của bên thứ ba), bạn có thể phản đối điều này. Tuy nhiên, chúng tôi có thể có quyền tiếp tục xử lý thông tin của bạn dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc khi điều này có liên quan đến các khiếu nại pháp lý. Bạn cũng có quyền phản đối khi chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp

Tuy nhiên, nếu các quyền này được áp dụng, chúng có thể bị giới hạn, chẳng hạn như nếu việc thực hiện yêu cầu của bạn sẽ tiết lộ dữ liệu cá nhân về người khác, sẽ vi phạm quyền của người khác hoặc pháp nhân khác (bao gồm cả quyền của chúng tôi) hoặc nếu bạn yêu cầu chúng tôi xóa hoặc thay đổi dữ liệu mà chúng tôi được pháp luật yêu cầu giữ lại (hoặc có lợi ích hợp pháp khác trong việc lưu giữ). Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các trường hợp miễn trừ có liên quan mà chúng tôi dựa vào khi trả lời bất kỳ yêu cầu nào bạn đưa ra.