Đội ngũ sẽ dừng giao dịch và huỷ niêm yết cặp giao dịch RNDRVNDC trên ONUS Pro theo kế hoạch sau:

  • 15h30 ngày 16/07/2024: ONUS Pro dừng giao dịch cặp RNDRVNDC và dừng nhận yêu cầu mở vị thế mới. Các vị thế đang mở sẽ được tính toán lời lỗ theo giá đánh dấu tại thời điểm này.

Lưu ý quan trọng:

  • Cặp RNDRVNDC sẽ không được áp dụng cơ chế funding vào khung thời gian 15h00 ngày 16/07/2024.
  • Người dùng không thể điều chỉnh vị thế (điều chỉnh ký quỹ, khối lượng, đòn bẩy, SL/TP) sau thời điểm này. ONUS Pro khuyến nghị người dùng chủ động quản lý vị thế trước thời điểm này để hạn chế rủi ro.
  • Tất cả các vị thế sẽ được đóng theo giá Mark Price (Giá đánh dấu) tại thời điểm dừng giao dịch và dự kiến xử lý hoàn tất trong 7 ngày.

Nếu cần hỗ trợ các vấn đề phát sinh ngoài ý muốn, người dùng vui lòng gửi ticket để được xử lý.