Đội ngũ đã tiến hành dừng giao dịch và huỷ niêm yết cặp VICVNDC trên ONUS Pro từ 01h54 ngày 01/06/2024. 

Cụ thể 

  • Hệ thống sẽ tự động đóng các vị thế VICVNDC Traders đang mở trong vòng 7 ngày theo giá đánh dấu tại thời điểm 01h54 ngày 01/06/2024 (11,834 VNDC). Tự động hủy các lệnh chờ, và chính thức hủy niêm yết cặp giao dịch này.
  • Nếu cần hỗ trợ các vấn đề phát sinh ngoài ý muốn, người dùng vui lòng gửi ticket để được xử lý.

Trân trọng,

Đội ngũ ONUS Pro.